Schackdatorprogram

Prova spela online mot Shredder, ett av världens bästa schackdatorprogram! Shredder är ett kommersiellt schackprogram utvecklat i Tyskland av Stefan Meyer-Kahlen 1993. Det har vunnit många utmärkelser och räknas idag som ett utav de allra bästa schackdatorprogrammen i världen.

Schackdatorer

Dagens superdatorer med välprogrammerat schackprogram är i klass med eller till och med bättre än de främsta spelarna i världen på s.k. kort betänketid. Schackdatorns stora styrka består inte i dess förmåga att snabbt räkna många drag framåt (även om så är fallet). Det viktiga är att hårdvaran programmeras korrekt. Även om ett modernt program kan jämföra flera miljoner partiställningar per sekund, måste ställningarna kunna värderas. Annars spelar beräkningshastigheten ingen roll. Och en schackställnings komplexitet kan inte översättas i siffror. Ett avancerat schackprogram måste använda en lång rad algoritmer för att försöka värdera en viss ställning (både den aktuella och de som kan uppkomma). På så vis kan en schackdator spela ytterst övertygande länge, men plötsligt göra en relativ grov miss. (Ofta på grund av att datorn övervärderar en vunnen pjäs). Människans styrka består å sin sida i positionell förståelse och intuitiv känsla, baserad på mönsterigenkänning, för vilka drag som är värda att titta närmare på; en förmåga man med viss, men ökande framgång lyckats införliva i de senare datorprogrammen. Nämnas ska också att schackdatorerna i allmänhet har tillgång till mångtusenfaldigt större databaser bestående av partimaterial, öppnings- och slutspelsvarianter, än vad deras mänskliga motståndare någonsin kan memorera.