Om Schack

Här kan du läsa mer om spelet schack. Lär dig bakgrunden till spelet och dess regler. 

Schack är ett bräd- och strategispel för två deltagare. Lånordet "schack" härstammar från det persiska ordet shah, som betyder "kung". Spelet anses ofta vara "kungen av strategispel", tillsammans medbridge och go.

Schack är ett spel med fullständig information. Detta innebär att allt som händer på spelplanen är synligt för båda spelarna. Det är ett rent skicklighetsspel utan inslag av tur och det finns teoretiskt en optimal strategi som ännu är okänd.

Spelet schack har ett mycket stort antal spelmöjligheter, trots att utgångsställningen är densamma i varje parti. Det finns exempelvis fler möjliga sekvenser av drag än atomer i det observerbara universum.

Regler

Schack spelas på ett kvadratiskt bräde med 8×8=64 rutor som är färgade omväxlande vita och svarta (kan dock även vara röda och blå eller dylikt). Den ena spelaren kallas vit och startar med en uppsättning ljusa, vanligen vita schackpjäser. Den andre spelaren, svart, startar med motsvarande mörka, eller svarta pjäser. Pjäserna är av sex slag och varje spelare börjar med följande:

 • 8 bönder 
 • 2 springare 
 • 2 löpare 
 • 2 torn 
 • 1 dam 
 • 1 kung 

Enligt en vanlig terminologi delas pjäserna upp i bönderlätta pjäser (springare och löpare, ofta kort och gott kallade pjäser), tunga pjäser (torn och dam) samt kung. Alla pjäser har sina egna förflyttningsregler.

 • Bönderna flyttas alltid framåt, och kan alltså inte backa eller gå rakt åt sidorna. De kan i sitt första drag gå en eller två rutor framåt, därefter endast en ruta i taget. Bönderna kan däremot inte slå på detta sätt utan endast diagonalt, en ruta snett framåt åt höger eller vänster. När en bonde når åttonde raden promoveras den omedelbart till en av spelaren valfri pjäs. Den får inte promoveras till kung eller fortsätta vara bonde. En bonde kan med andra ord aldrig stå på rad ett eller åtta.
 • Löparen går endast på diagonalerna, obegränsat antal steg om den inte blockeras av en annan pjäs.
 • Springaren eller "hästen" går diagonalt i ett fält av två gånger tre rutor. Man kan också säga att den går två steg framåt och ett åt sidan (eller ett fram och två åt sidan). Springaren är den enda pjäsen som får hoppa över andra pjäser.
 • Tornet går rakt framåt, bakåt, eller åt sidan, obegränsat antal steg.
 • Damen går som en löpare och ett torn tillsammans, alltså obegränsat antal steg antingen rakt framåt, bakåt, åt sidan eller diagonalt.
 • Kungen går som damen, med begränsningen ett steg i taget. Kungen får aldrig ställas så att den är hotad av någon annan pjäs.

Två speciella drag förekommer, och utgör alltså undantag från ovanstående regler. Det ena är rockad, vilket innebär att kungen flyttas två steg i riktning mot ena tornet. I omedelbar anslutning, det vill säga innan turen gått över till motståndaren, flyttas tornet till den ruta vid sidan av kungen, som ligger belägen så att tornet "hoppar över" kungen. Rockad får endast utföras om varken kungen eller tornet tidigare flyttats, samt om ingen av de rutor kungen passerar är utsatt för något hot. Således får ej en rockad genomföras då kungen står i schack. Det finns två typer av rockad, lång och kort. Vid kort rockad flyttas kungen från ruta e1 (vit) eller e8 (svart) till g1 resp. g8. Vid den något ovanligare långa rockaden hamnar kungen på ruta c1 resp c8. Det är det inblandade tornet som flyttar en ruta längre vid lång rockad.

Det andra specialdraget kallas en passant och innebär att om en bonde flyttats två steg, och därvid passerar ett fält kontrollerat av en motståndarbonde, får motståndaren i sitt omedelbart efterföljande drag lov att slå denna med sin egen bonde som om den bara gått ett steg.

För att underlätta beräkningar av styrkebalansen på brädet tilldelas pjäserna ofta olika värde. Bonden räknas som 1, springare och löpare som 3, torn som 5 och damen som 9 eller 10 poäng. Detta brukar benämnas som pjäsernas bytesvärde. Tre bönder värderas alltså lika med en löpare, två torn är något starkare än en dam osv. Det anses dock mer fördelaktigt med att ha kvar båda sina löpare, än båda springarna eller en springare och en löpare. Kungen är omöjlig att sätta ett bytesvärde på, eftersom denne måste vara i bruk så länge spelet pågår. Matematiskt är kungens värde oändlig. Vad som är säkert är att kungens verksamhet tilltager i slutspelet, eller när bägge damerna tagits ur spel. Då kan dennes ställning vara starkare än en lätt pjäs.

Vit gör alltid första draget, sedan sker dragen omväxlande (man får inte stå över sitt drag) ända tills något av följande inträffar:

 • En vinstställning uppstår (Schack matt).
 • En remiställning uppstår.
 • En spelare ger upp.
 • Spelarna kommer överens om remi. Detta sker genom att den ene spelaren "bjuder remi" och den andre accepterar. Kutym är att man bjuder remi i omedelbar anslutning till att man utför ett drag.
 • En spelares tid tar slut. (Om partiet spelas med tidsbegränsning.)

Följande leder automatiskt till remi:

 • Ingen spelare har material kvar för att kunna vinna.
 • Samma ställning uppkommer tre gånger med samme spelare vid draget (s.k. dragupprepning).
 • Femtio heldrag sker utan att pjäs blir slagen eller en bonde flyttas. (förutsatt att en spelare påpekar att detta faktum inträtt)
 • Den ställning som kallas patt uppkommer.

I korthet kan man säga att den vinstställning som båda försöker uppnå kallas schackmatt eller bara matt och innebär att en spelare fångar motståndarens kung i nästa drag, oavsett vad motståndaren gör.

Om en pjäs vidrörs måste den flyttas, om inte spelaren innan har uttryckt j'adoube (jag rättar till). Kan pjäsen inte flyttas, på grund av att draget blir illegalt, får draget inte utföras. Det är även otillåtet att avstå från att göra sitt drag, såvida spelaren givetvis inte ger upp spelet.

Spelets gång 

Ett längre schackparti brukar delas in i tre faser.

Öppningen. De första dragen spelarna gör. Bra schackspelare behöver inte fundera så mycket över ställningen under de 5-10 första dragen, utan funderar mer över vilken typ av parti han eller hon vill spela. Exakt vilken öppning det blir avgörs av motståndarens svarsdrag. Det finns uppslagsverk över schacköppningar, och det egentliga tänkandet börjar inte förrän någon av spelarna avviker från vad som brukar spelas i en viss ställning. Olika spelare har olika favoritöppningar, och det är oftast helt olika beroende på om spelaren har vita eller svarta pjäser. Eftersom vit börjar är det en fördel som påverkar hela öppningen och ofta längre än så. Att ha vita pjäser kan påminna om att serva i tennis eller bordtennis. De olika öppningarna har fått sina namn på olika vis. Vanligt är att namnet på öppningen anknyter till geografi, oftast beroende på att folk i allmänhet ofta börjat på ett visst sätt i ett visst land eller område. Men det finns andra namn också. Ordet gambit betyder t.ex att en spelare erbjuder ett bondeoffer(i förhoppning om att i utbyte få en bättre ställning). Några exempel på olika öppningars namn: spanskt (Ruy Lopéz), italienskt (Giuoco Piano), sicilianskt, franskt, ryskt (Petrov), engelskt, skandinaviskt, antagen och ortodox damgambit, kungsgambit, damindiskt, kungsindiskt, nimzoindiskt, Grünfeldindiskt med flera. Under öppningen kan enstaka pjäser bli slagna.

Mittspelet. Förr eller senare uppstår en ställning som spelarna inte längre känner igen, då börjar mittspelet. Nu måste spelarna börja tänka på riktigt. Under mittspelet blir vanligen många pjäser slagna, men en del partier blir ställningarna så låsta att man kommer överens om remi eftersom den som tar initiativ riskerar förlora. Många partier avgörs också i mittspelet, och den som hamnar i stort underläge ger upp. Annars vidtar slutspelet efter en rad slagväxlingar, när antalet pjäser blivit färre.

Slutspelet. I slutspelet, med färre pjäser kvar, förändras tänkandet från att spelarna i tanken räknat på ett flertal olika möjligheter, till färre olika möjliga drag att spela - men dessa analyseras istället många drag framåt. Liksom i öppningen har vana spelare hjälp av olika på förhand gjorda analyser, med skillnaden att spelare inte kan välja vilken typ av slutspel de vill ha på samma sätt som när det gäller öppningar. I partier som går till slutspel är det vanligt att spelare hamnar i tidsnöd. Enligt normala "fulltidsregler" har en spelare 2 timmar på sig för de första 40 dragen. Därefter 1 timme extra för att avsluta partiet. Men just kring 40-dragsgränsen brukar många spelare, som tidigare kunnat fundera 15-20 minuter över ett viktigt drag, plötsligt tvingas spela 5-6 drag på sin sista minut. På tävlingsnivå handlar schack således även om att disponera tiden korrekt.

Taktik och strategi 

Taktik och strategi är schackspelets fundamentala beståndsdelar. Begreppen, som inte bör blandas ihop, är grunden för schackspelarens framgång i partiet. Taktik utgör kombinationskunskap, medan strategi utgör långsiktig planering.

Historia 

Många länder hävdas ha uppfunnit schack i någon form. Det ursprung som har störst stöd är att schackspelet uppstod i Indien under namnet Chaturanga. Chaturanga verkar ha uppfunnits på 500-talet. Perserna har också erkänts som uppfinnare av schack, och de äldsta schackpjäserna har hittats i utgrävningar på persiskt territorium. I Iran kallas schack chatrang.

Man säger därför att schack ursprungligen är ett indo-iranskt spel som spreds via Ryssland till Europa och vidare ut i världen. Spelreglerna har också utvecklats; när schack kom till Europa blev till exempeldamen en mycket kraftfullare pjäs.

Det existerar också en annan teori om att schack utvecklades från det liknande kinesiska schacket som har funnits i Kina sedan 100-talet.

Själva namnet schack är en gammal benämning på kung, Shah, som länge användes som titel på monarker i Iran. Schackmatt kommer från persiskans Shah Mat, som ordagrant betyder "Kungen är överfallen (eller hjälplösbesegradfrån bakhåll". Det betyder inte ordagrant "kungen är död", vilket är en vanlig missuppfattning.

De äldsta kända referenserna till schack var en mästare som regerade mellan år 224–241, vilket indikerar att schack måste vara äldre än så.

Världsschackförbundet "Fédération Internationale des Échecs", FIDE, grundades i Paris 20 juli 1924.

Descubra como é fácil consultar o pis acessando o site consultarcpfgratis.net consulta pis nunca foi tão facil

Benefit from fantastic savings on muonline , just by taking a look at etopgames.com/category/MuOnline/

For additional local العاب visit girlsgames-eg. Those who are interested in youtube music videos have already tried music4a and are more than satisfied.

Those who are interested in an die musik have already tried musik-all and are more than satisfied.

Benefit from fantastic savings on Buy steam games , just by taking a look at onlinekeystore

For additional local masticating juicer review visit supermasticatingjuicer.

The professional company l77n provides all the information on لحن كام شات صوتي.

Benefit from fantastic savings on hire a magician , just by taking a look at www.magicianmentalistinlondon.co.uk

l77n made a real revolution in the industry.

For additional local erectile dysfunction pills; male libido enhancers; female libido enhancers; herbal libido enhancers; libido boosting pills; cure for erectile dysfunction; cure for premature ejaculation; treatment for erectile dysfunction; natural cure for erectile dysfun visit herbalremedies.

The professional company akubola provides all the information on agen bola terbaik.

Benefit from fantastic savings on Replace Sprinkler Heads , just by taking a look at www.sprinklerrepairguy.com

A website like SellerCoaching.com will provide you with the highest quality in the industry.

read the info for a dependable seller that will give you the escort agency moscow you're looking for quickly and easily.

visit this page for a dependable seller that will give you the Play New Pokies you're looking for quickly and easily.

visit this page for a dependable seller that will give you the dr you're looking for quickly and easily.