Dagliga Schackövningar!

Dagliga kombinationsövningar

Lös en daglig schackkombination! Nya övningar varje dag! Klicka på pjäsen och dra den till det fält du vill flytta den. Ibland kan det vara en serie drag. Du får besked under diagrammet om du har gjort fel drag (Wrong answer! Try again!) eller funnit den korrekta lösningen (Correct! Problem solved!). Det finns tre svårighetsgrader. "Hint" betyder ledtråd. Första raden nederst = vit är vid draget. Åttonde raden nederst = svart är vid draget. Detta är en fri service från shredderchess.

Schackskolan 

Gå en gratis interaktiv schackskola på nätet och förkovra dig i spelet schack! 

Den här kursen förutsätter, att Du har kommit en bit på vägen i Dina schackstudier. Du förutsätts veta hur pjäserna går, är förtrogen med de grundläggande termerna och uttryckssätten i schack och känner till schacklig notation, dvs hur man i skriftlig form återger dragen (flytten) i ett parti. Du måste alltså t ex veta att S i Sf3 betyder springare (häst), att f3 är en bestämd schackruta (vilken?)och att uttrycket Sf3 betyder att en springare flyttas till denna ruta.

Förhoppningsvis är Du medlem av en schackklubb eller har goda vänner som Du har tillfälle att spela med. Kanske har Du ett schackspelsprogram, som gör att Du kan spela med hjälp av Din dator. Eller kanske har Du en schackdator. Vi känner mer än en som helt enkelt spelar schack med sig själv. Alla dessa sätt att praktisera schack är bra, om man vill öva upp sin spelstyrka.

För mer information se Schackskolan

Dagligt schackpussel 

Träna dig i schack genom att lösa ett schackpussel! Ett nytt pussel för varje dag under hela året! Varje dag har tre pussel i ökande svårighetsgrad. Pusslen hämtas från existerande taktiska problem på Chess Tempo och väljs ut baserat på deras kvalitetsranking. Problem med alternativa vinnande drag tas inte med. (Dvs. alla problem har bara en lösning och den som löser pusslet har inte möjlighet att göra ytterligare försök).

Spela mot dator