Gratis Schackmaterial!

Här finner du massor av gratis schackmaterial som du kan ha användning för!

Regler

 • Schackregler 
 • Tävlingsbestämmelser 
 • Disciplinregler 

Material

 • Litteratur: Schackledarens handbok, Quality Chess, 2007 
 • Undervisning på nätet: Schackskolan 1.0

Gratis E-böcker

Lottningsprogram 

 • LOTTA Manual LOTTA    Bordsnummer     Resultatblankett 
 • SOSS 7.0.3 Manual LOTTA    Bordsnummer     Resultatblankett 
 • SOSS 7.0.3 Handledning SOSS 

Protokoll och tabeller

 • Partiprotokoll 
 • Monradkort 
 • Bergertabeller 
 • Modifierad Berger 

Bidrag

 • Så här startar man en traditionell schackklubb:  
 • Så här statar man en ekonomilös skolschackklubb: 

Kontrollera alla dina senaste spel trailer och släpp på Playerzdominiance.com